Административно право

Шофиране в аварийна лента. Кога е позволено?

Шофиране в аварийна лента

Шофиране в аварийна лента. 

В началото на 2017 г. в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) се въведе новия чл. 178ж. Той забранява шофиране в аварийна лента на автомагистрала и платното за насрещно движение. Тази промяна се наложи във връзка с множество случаи при които хора не могат да получат навременна медицинска помощ. Линейките не могат да стигнат навреме до място на евентуално настъпило ПТП, поради шофиране в аварийна лента от обикновени граждани.  Липсата на медицински хеликоптер за тези цели и бездействието на държавата е друга тема за отделен разговор. Независимо от това, разпоредбата на чл. 178ж от ЗДвП съществува до днес и ние следва да се съобразяваме с нея.

Към 2022 г. шофиране в аварийна лента се наказва с лишаване от право да се управлява МПС за срок от 3 месеца и глоба в размер на 1000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е лишаване от право да се управлява МПС за срок от 6 месеца и глоба размер на 4000 лв. Повторно е това нарушение, което е извършено в рамките на 1 година от влизане в сила на наказателно постановление за същото нарушение.

Изключения, при които се позволява шофиране в аварийна лента.

Правилата на ЗДвП съдържат в себе си и две изключения, при които макар да е налице шофиране в аварийна лента, то не представлява нарушение:

Повреда на пътното превозно средство.

Първото изключение е свързано с повреда на пътното превозно средство. Според практиката на съдилищата, следва да се касае за такава повреда, която позволява на ППС-то да се движи, но не и с подходяща за магистралата скорост. При наличието на това изключение са възможни две хипотези – водачът се движи в аварийната лента до пълното спиране на автомобила или до напускането на магистралата при първата възможна отбивка. Това е така, защото шофиране с ниска скорост на магистралата е по-опасно явление от шофиране в аварийна лента. Точно и затова законодателят е предвидил шофиране в аварийна лента при повреда на пътното средство, като едно от изключенията, които не се наказват с гореописаната санкция.

Nota Bene! Съгласно ЗДвП съществуват три вида неизправности:

  • Незначителни. Това са неизправности, без значителни последствия за безопасността на превозното средство. Или без значително въздействие върху околната среда, както и други незначителни несъответствия.
  • Значителни. Това са неизправности, които могат да засегнат безопасността на превозното средство. Или да имат въздействие върху околната среда. Или да породят риск за други участници в движението по пътищата, както и други по-значителни несъответствия.
  • Опасни. Това са неизправности, които представляват пряк и непосредствен риск за безопасността на движението по пътищата. Или имат въздействие върху околната среда.

Ако е била налице значителна или опасна неизправност винаги е налице основание за отпадане на санкцията. Според някои съдебни състави дори и незначителните неизправности понякога могат да бъдат причина за отпадането на отговорността. При едно нормално развитие на административните отношения, още на място при съобщаването на повредата, следва водачът да бъде освободен от полицейските служители. Независимо от това, съществува богата съдебна практика, при която е създаден акт и в последствие наказателно постановление. Така са били отменяни наказателни постановления заради внезапна загуба на мощност на двигателя, проблем в кормилната уредба, окачването на автомобила и др. Най-често тези повреди се доказват чрез фактура или друг документ за извършен в последствие ремонт.

Шофиране в бус лента

Здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство.

Второто обстоятелство, водещо до отпадането на отговорността при шофиране в аварийна лента е наличието на здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство. Законът е лаконичен в това отношение и не създава никакви други изисквания. Тълкуването на здравословния проблем и начина, по който се отразява върху движението на МПС, е оставено, единствено, в ръцете на съдебните състави. Това от своя страна ражда множество противоречия. Така, някои състави възприемат, че наличието на малко дете в автомобила, имащо нужда от тоалетна се явява достатъчна причина за отмяната на наказателното постановление, доколкото други – не.

Други примери за здравословни проблеми, довели до отпадането на наложената санкция, са прилошаване по отношение на възрастна жена. Отменено е наказателно постановление и на мъж, с чиято жена са бързали за инвитро процедури. Интерес будят и две решения, при които са отменени наказателни постановления, заради наличието на гастрит и бъбречна криза, обуславящи по-честата нужда от тоалетна на пътниците. При всички тези случаи е констатирано, че водачите са шофирали в аварийната лента до най-близката отбивка.

Други основания, водещи до отпадането на отговорността за шофиране в аварийна лента.

Извън двете законови изключения за шофиране в аварийна лента, наказателните постановления за подобни нарушения отпадат и на т.нар. “формални основания”. Примери от практиката в това отношения са закъсняло издаване на акта за установяване на административно нарушение. Неописване конкретното и точно място на нарушението. Неописване на отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и др. Налице са и решения, които отменят наказателното постановление, когато не е описано колко точно метра е продължило движението в аварийната лента. За съжаление, някои състави са на мнение, че описването им не е задължително. По същия начин стои и въпросът, когато нарушението е заснето от частни лица чрез видеоклипове.

Всяка една ситуация е житейски различна. Възможно е да са налице основания извън посочените. Възможно е и да са налице обстоятелства, останали скрити за обикновените хора. Точно и затова, моят съвет е преди да отидете да върнете книжката си в КАТ и да платите глобата, да се консултирате с добър адвокат по административно право. По този начин ще се пресече възможността да понесете санкция, която би могла да бъде отменена от районния съд.


Ако темата Ви се е сторила интересна, разгледайте блога за още подобни материали. Там ще намерите още теми в раздел “административно право”, както и в раздел: “наказателно право” .

5/5 - (11 гласа)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *