Кога ни е нужен адвокат по административно право?

Нуждаете се добър адвокат по наказателно право в София, както и в страната? Тогава, когато не срещатате разбиране и съответно възникват конфликти с държавни органи? Това става най-често, когато се налагат административни наказания, сред които „глоба“, „лишаване от свидетелство за управление на МПС“ от КАТ, община, контрола и др. Отказ за издаването на някой документ – разрешение за ползване (АКТ 16) и др. За да се разреши този спор, най-често трябва да се обърнете към съда за съдействие по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Добрият адвокат по административно право съдейства за разрешаването на спора и постигането най-добрия за вас резултат – отмяна на акта.

Кога можем да разчитаме на съдействие от добър адвокат по административно право?

Ако са Ви писали акт, фиш или наказателно постановление не се притеснявайте – това не означава, че директно трябва да платите глобата или да ви отнемат книжката, свалят номерата или намалят контролните Ви точки. Понякога глобите изглеждат неизбежни или административните актове издадени прецизно, но ние професионалистите често виждаме пороци или нарушения, които остават скрити за хората. В тази връзка предлагам:

  • Изготвяне на жалби по фишове, електронни фишове и наказатели постановления.
  • Процесуално представителство при оспорването им.
  • Съдействие за изготвянето на касационна жалба.
  • Процесуално представителство пред касационната истанция.
  • Съдействие при вече приключило административнонаказателно производство и влезли в сила наказателни постановления или електронни фишове. Изготвяне и представителство при производство по възобновяване на административнонаказателни дела.
  • Производства по ЗОДОВ – осигуряване на справедливи обещетения при действия или актове на държавата или общините, с които сте били овредени.

Защо да ми се доверите и изберете мен?

Адвокат Петър Бозов е млад, амбициозен и също така опитен специалист, който за разлика от много други се е специализирал само в сферата на наказателното, административнонаказателно право и права на човека. Това го прави изключително добър адвокат по наказателно право, който работи и поема случаи, единствено в сферите, в които е най-подготвен.

Разполага със солиден опит в тези сфери на дейност, като съществременно никога не превръща работата си в досадна рутина и подхожда вниматлено към всеки един казус, представяйки винаги най-доброто решение. Работил е по редица наказателни дела, свързани с незаконни обвинения, претърсвания и изземвания, задържания под стража и др. Колкото по-рано се включи добър адвокат по наказателно право в делото Ви, толкова по-малък шанса е в последствие да търсите друг и съответно да плащате допълнително.

Адвокат Бозов - Винаги до вас !

Имате въпроси?

Изпратете ни запитване сега !

5/5 - (6 гласа)