Наказателно право

Притежание на наркотици за лична употреба. Наказания.

Притежание на наркотици

Какъв дял заемат делата за притежание на наркотици?

Престъпленията, свързани с притежание на наркотици, са едни от най-често срещаните престъпления в страната. По данни на НСИ за 2020 те са около 10% от общия брой на престъпленията в страната. Около половината от тях са завършили с ефективно осъждане. Това означава, че 5% от хората, които са влезли са в затвора през 2020 година, са за притежание или разпространение на наркотици.

Въпреки либерализацията в европейски и световен мащаб, България все още е от малкото държави, където дори еднократна доза може да те вкара в затвора. В днешния материал ще разгледаме какви са санкциите за притежание на наркотици.  Ще Ви разкажа и за няколко случая от моята практика, когато притежание на наркотици е приключило без наказание.

Как се определя наказанието за притежание на наркотици?

Определянето на наказание за притежание на наркотици зависи от няколко фактора. Взема се под внимание видът на наркотиците и тяхното количество. Също така за определянето на наказателната отговорност от значение може да бъде и съдебното минало на извършителя.

На първо място, за да възникне отговорността на лицето, е нужно наркотиците, с които е заловено, да са обявени от закона за такива. Веществата, които държавата приема за такива, се съдържат в списъците към Закона за контрол на наркотичните вещества. Държането на тези вещества следва да е без надлежно разрешение, следователно ако наркотици се държат на законно основание няма да е налице престъпление.

Употребата на наркотици самостоятелно не е престъпление. Престъпление е единствено притежанието на наркотици! Следователно, ако сте употребили наркотици, но не сте заловени с тях, Вие няма да понесете наказателна отговорност.

Nota Bene! Шофирането след употреба на наркотици е престъпление! Затова, ако сте употребили наркотици, преди да шофирате, то най-добрият вариант за вас е да откажете тест при евентуална проверка. Повече за отказа от тест за алкохол и наркотици можете да прочетете в предишния материал.

Кои вещества са обявени за наркотици?

Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите определя като наркотично вещество: „Всяко упойващо и психотропно вещество, включено в специалните списъци, което може да предизвика състояние на зависимост. Също така има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система. Предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху организма.”

Този тип вещества са делят на два вида – рискови и високорискови. Тази класификация е от ключово значение за наказателната отговорност. В общия случай наказанието за притежание на високорисково вещество е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две до десет хиляди лева. За притежание на рисково вещество наказанието е лишаване от свобода до пет години  и глоба от хиляда до пет хиляди лева.

Кои наркотици са високорискови?

Високорискови са тези наркотици, които съдържат в себе си висок риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях. Най-разпространените сред тях са:

Амфетамини; Дезоморфини; Етиламфетамини; Кокаин; Продуктите от канабисовото растение (коноп; марихуана; хашиш и др.); Метиламфетамин; Опиум; Хероин; Метилендиоксиметамфетамин (Познат още като MDMA или екстази); Метадон; Кодеин; Морфин и др.

Nota Bene! Някои от тези продукти се използват в хуманната медицина. Когато за тях е налице съответната лекарска рецепта, притежанието им не е престъпление.

Кои вещества са рискови?

Рисковите вещества обикновено се съдържат в лекарствени продукти, чиято употреба се използва в медицината. С тях обикновено се лекуват психични заболявания. Тяхното притежание е престъпление, единствено когато е без лекарска рецепта. Сред тези вещества най-разпространените са: бромазепан; бутандиол; диазепам; кетамин; клоназепам; трамадол и други.

Nota Bene! Възможно е някои от тези вещества да се съдържат в минимални количества и в някои от най-често срещаните лекарства. При полицейска проверка с DrugCheck 3000 е възможно да излезе фалшива положителна проба за веществото бензодиазепам. В такава ситуация при даване на кръвна проба, резултатите излизат отрицателни, но лицето задължително се задържа за 24 часа.

Наркотици. Адвокат.

Малозначителен случай на притежание.

Малозначителността е особен вид хипотеза. При нея престъпление липсва, защото обществената опасност е явно незначителна! В този случай обикновено става въпрос за много малко количество наркотици, чието притежание се смята за еднократна доза за лична употреба. Няма определен минимум или праг на количеството, като се вземат предвид и личните качества на дееца, за определянето на обществената опасност. По този начин може да се стигне до хипотеза, при която две лица за еднакви количества наркотици, приключват наказателното производство по различен начин. Едното с оправдателна присъда, а другото – с осъдителна. Точно и затова, ако сте в такава ситуация, следва да се обърнете към опитен адвокат, който познава добре практиката на съдилищата.

Съвсем наскоро мой доверител беше напълно оправдан за притежание на наркотици. Касаеше се за 0.20 грама марихуана, свита в прегасена цигара, намерена в колата му. Въпреки че изначално делото е следвало да бъде прекратено от прокурора, това не беше сторено и клиентът ми беше с повдигнато обвинение. Благодарение на добрите характеристични данни и липсата на осъждания, успяхме да обосновем малозначителността пред съда и доверителят ми беше напълно оправдан.

Маловажен случай на притежание.

Тук се касае за хипотеза, при която притежанието е престъпление. В този случай, в зависимост от предишните осъждания на обвиняемия може да се стигне до отпадане на наказателната отговорност. Отново липсва някакъв минимален праг на количеството, за което да се смята че е налице маловажен случай, а се преценява за всеки отделен казус. Квалификацията се прави от прокурора още с постановлението за привличане на обвиняем. Възможно е прокуратурата да повдигне обвинение по общия състав, а не по привилегирования. Добрият адвокат следва да обоснове, че е налице маловажен случай и да иска преквалифицирането на деянието от съда. При подобен казус преди време успяхме да постигнем оправдателна присъда и освобождаване от отговорност по административен ред. По този начин залавянето с наркотици не се отрази в свидетелството за съдимост на клиента.

Ако смятате, че и вашия казус с притежание на наркотици, попада в някоя от тези хипотези, не се притеснявайте да ме потърсите за консултация.

4.7/5 - (21 гласа)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *