Административно право, Наказателно право

ПТП. Кога е налице престъпление?

ПТП. Адвокат.

Причиних виновно ПТП. Какво следва?

Пътнотранспортните произшествия (ПТП), за съжаление, са все по-често срещано явление с развитието на технологиите и глобалния свят. В последните няколко години ранените или загиналите при ПТП у нас са около 9000 души годишно. В днешния материал ще разгледаме какво предстои при виновно причинено ПТП. Кога ПТП-то представлява административно нарушение и кога престъпление?

Кога причиненото ПТП представлява престъпление?

Няколко са хипотезите при които ПТП изпълва състава на престъпление, а не на административно нарушение. Те зависят основно от причинените вреди, както и състоянието и/или поведението на водача при ПТП-то. Ще разгледаме подробно всяка една от тях:

ПТП със значителни имуществени вреди.

Съобразно първата хипотеза на Наказателния кодекс, престъпление е ПТП, при които са настъпили значителни имуществени вреди. Самият термин „значителни имуществени вреди” няма легална дефиниция. Въпреки това практиката е възприела[1] за значителни имуществени вреди да се смятат щети на стойност повече от 14 минимални заплати. В началото на 2022 година това би означавало 9 100 лв. Тези щети най-често са причинени на другите водачи в катастрофата. Това е малко несправедливо, защото е възможно едно лице, което е причинило ПТП с по-скъп автомобил да понесе наказателна отговорност, а друго лице при подобни обстоятелства, да бъде санкционирано по административен ред, защото автомобилът на другия водач е по-евтин.

Възможно е щетите да бъдат причинени и върху пътната инфраструктура или други граждани и юридически лица. Например върху светофарни уредби, знаци, сгради край пътя, бензиностанции и др. В този случай предвиденото наказание е лишаване от свобода до 1 година или пробация.

Nota Bene! Оценката дали вредите са значителни се прави към момента, в който се е случило ПТП-то.

ПТП с причинена смърт, средна или тежка телесна повреда.

Втората хипотеза, при която възниква наказателна отговорност, е когато при ПТП-то са причинени смърт, средна или тежка телесна повреда. Повредата трябва да е причинена на друго лице. Няма значение дали се касае за пътник, друг водач или страничен наблюдател. Когато се касае за смърт, наказанието, което е предвидено при ПТП, е лишаване от свобода от две до шест години.

Кога е налице средна телесна повреда?

Повредата е средна, когато се касае за трайно отслабване на зрението или слуха. Трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност. При счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето. Обезобразяване на лицето или на други части от тялото. Постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота или разстройство на здравето, временно опасно за живота. Наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухини. За причинена средна телесна повреда при ПТП, наказанието е до три години лишаване от свобода или пробация.

Кога е налице тежка телесна повреда?

Телесната повреда е тежка, когато се касае за продължително разстройство на съзнанието. Постоянна слепота с едното или с двете очи. Постоянна глухота. Загуба на речта. Детеродна неспособност. Обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган. Загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб. Загуба или осакатяване на крак или ръка. Постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота. За причинена тежка телесна повреда при ПТП наказанието е лишаване от свобода до четири години.

Nota Bene! Когато е причинена средна или тежка телесна повреда, пострадалият (когато е само един) може да поиска водачът да не бъде съден! Това е обичайна практика, когато е налице валидна застраховка гражданска отговорност. Когато обаче е причинена смърт, пострадалите с тежка или средна телесна повреда са повече от един или е налице някоя от следващите хипотези, водачът винаги ще понесе наказателна отговорност.

ПТП в пияно състояние.

При ПТП с употреба на алкохол се взимат под внимание няколко фактора, за да се подведе шофьорът под наказателна отговорност. На първо място следва при ПТП да са налице значителни имуществени вреди или причинена средна или тежка телесна повреда, или смърт. На второ място, съдържанието на алкохол в кръвта трябва да бъде повече от 0.5 промила. Ако една от двете хипотези не е налице, то тогава ще се касае за административно нарушение, а не за престъпление. Въпреки това, ако не е причинена смърт, средна/тежка телесна повреда или значителни имуществени вреди, но пробата е над 1.2 промила, то отново ще е налице престъпление – управление на МПС под въздействието на алкохол.

Полицейските служители са длъжни да установяват дали е налице употреба на алкохол от водачите при всяко едно ПТП. Съдържанието на алкохол в кръвта  следва да бъде над 0.5 промила на хиляда и да бъде установено по съответния ред. Повече информация за установяването на употребата на алкохол и съответната процедура можете да намерите в предишния материал по темата.

Адвокат за алкохол.

ПТП след употреба на наркотици.

Престъпление е и всяко едно ПТП, независимо от последиците, когато един от водачите е употребил наркотици. При наркотичните вещества няма съответен минимум. България е възприела принципа на нулев толеранс. Тоест, независимо от вида наркотик, както и неговата концентрация, водачът причинил ПТП ще отговаря за престъпление по транспорта. В зависимост от последиците от ПТП, зависи и дали ще отговаря за причиняване на ПТП след употреба на наркотици или единствено за шофиране под въздействието им.

Установяването на употреба на наркотици е сложна процедура, при която обикновено се допускат множество нарушения от контролните органи, които могат да бъдат причина за отпадането на наказателната отговорност. Точно и затова, когато става въпрос за ПТП след употреба на наркотици, е повече от наложително да се посъветвате с опитен адвокат по наказателно право.

Nota Bene! Водачът винаги има право да откаже проверка за алкохол и/или наркотици. Повече за последици, след направен такъв отказ можете да прочетете в предишната ми публикация по темата.

Деецът е избягал от местопроизшествието.

Престъпление е също така, когато деецът избяга от местопроизшествието, НО само ако са настъпили значителни имуществени вреди, смърт, тежка или средна телесна повреда. Тази хипотеза, съобразно практиката на Върховния съд, ще е налице, когато деецът е напуснал местопроизшествието с цел да се укрие, макар и временно, да заличи участието си в транспортното произшествие или да укрие някои доказателства за установяване на фактическата обстановка. Възможно е напускането на ПТП да е в следствие на извинителна причина. Като пример за такава извинителна причина се приема необходимост водачът да отиде или да бъде закаран в болнично заведение, да оказва помощ на пострадалия и др.

Nota Bene!. В тази хипотеза отново е наложително присъствието на адвокат, който да съдейства за изясняването на тази извинителна причина.

При ПТП с настъпили само материални щети на ниска стойност или лека телесна повреда, деецът ще понесе единствено административна отговорност, ако избяга от местопроизшествието. В този случай ще е налице нарушение на ЗДвП, което се санкционира с отнемане на книжката за период от 1 до 6 месеца и глоба от 50 до 200 лв.

Деецът е неправоспособен.

Касае за престъпление, не само когато водачът изобщо няма книжка, но и когато книжката не е за категорията към която спада МПС-то, с което е причинено ПТП. Например, когато водачът е имал книжка за правоуправление на лек автомобил, но въпреки това е причинил ПТП с товарен камион. В тази хипотеза отново наказателна отговорност ще бъде понесена, единствено ако са причинени смърт, телесна повреда или значителни имуществени вреди. В противен случай ще е налице единствено административно нарушение по смисъла на ЗДвП.

Последната хипотеза е налице, когато катастрофата е станала на пешеходна пътека.

При тази хипотеза отново е нужно да са налице и значителни имуществени вреди, смърт или тежка/средна телесна повреда. За да бъде подведено някое лице под тази хипотеза е нужно ПТП-то да е станало точно на пешеходна пътека, а не няколко метра преди или след това. Затова е много важно още на място да се уверите, че полицейските органи точно отразяват местоположението на ПТП-то. Също така е важно пешеходецът да се е огледал и да не е изскочил рязко на пътя, съобразно изискването на чл.113 от ЗДвП. Настояването за отразяването на тези факти още на място, при попълването на протокола за ПТП, значително улеснява работата на всеки един адвокат.

Nota Bene! Независимо коя хипотеза е осъществена, ако водачът е останал на място и е направил всичко възможно за оказване помощ на пострадалите, то ще е налице по-леко наказуем състав. Затова и моят съвет е винаги да се остане на място и да се съдейства на пострадалите. Човешкият живот е от първостепенно значение!

ПТП на пешеходна пътека.

Кога причиненото ПТП представлява административно нарушение?

Ако не са налице някоя от горните хипотези, то ПТП-то винаги ще бъде административно нарушение. Размерът и видът на санкцията зависи от самото ПТП и кои  разпоредби на ЗДвП са нарушени. практически най-често се налага административна санкция за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП (движение с несъобразена скорост), в размер на 200 лв. Това е така, защото според ЗДвП водачът е длъжен да управлява винаги с такава скорост, с която да спре безопасно във всеки момент.

Nota Bene! Обичаен случай в практиката е т.нар. съпричиняване. В тази хипотеза и двамата водачи имат вина за причинения резултат. Съответно наказателната или административната отговорност бива редуцирана.

Независимо дали става въпрос за административна или наказателна отговорност е важно казусът Ви да бъде разгледан от специалист. В настоящия материал единствено очертахме основните разграничения между административната и наказателната отговорност при възникнало ПТП. Във всеки конкретен случай може да са налице още хипотези или факти, които да бъдат от значение за отпадането или редуцирането на отговорността на водача. Затова и не се колебайте да ме потърсите, ако Вие също сте причинили виновно ПТП.


[1] Решение № 312 от 27.06.2008 г. на ВКС по н. д. № 273/2008 г., III н. о., НК, докладчик председателят Румен Ненков

5/5 - (16 гласа)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *