Наказателно право

Организирана престъпна група (ОПГ). 

Организирана престъпна група

Какво е това организирана престъпна група /ОПГ/?

В текущия материал ще поговорим за организирана престъпна група /ОПГ/. Какво представлява, как възниква и какви са средствата ни защита? Все по-често в медиите  се чува за поредната организирана престъпна група, която е разследвана от органите на реда или са задържани лица, обвинени за участие в такава. Провеждат се шумни акции, които се кръщават под различни имена и се говори за множество арестувани. Но в крайна сметка, какво има предвид законодателят въвеждайки термина „организирана престъпна група“ (ОПГ) ?

Същност на организирана престъпна група.

Съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс: “Организирана престъпна група” е структурирано трайно сдружение на три или повече лица, създадено с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години.

Както става ясно, понятието е комплексно и включва в себе си много компоненти, които ще се опитам да изясня. Всеки един от компонентите трябва да бъде наличен и доказан от разследващите. Недоказаността на който и да е от тях, води до недоказаност на цялото обвинение. Съответно, прекратяване на наказателното производство или постигането на оправдавателна присъда. Наказва се, както организирането и ръководеното, но така и просто участието в такава престъпна организация. Организираната престъпна група се различава от обикновеното съучастие, за което говорихме в предходния материал.

Три или повече лица

За да е налице Организирана престъпна група е нужно в нея да участват не по-малко от три лица. Това означава три или повече лица да съзнават, че са част от такава организация и че имат за цел заедно да извършват престъпления. Не е нужно те да се познават помежду си или изобщо да знаят за съществуването на останалите, стига да съзнават, че принадлежат към престъпна група и спомагат за извършването на престъпления. Често се случва да не бъдат разкрити всички участници в групата. Въпреки това трите или повече лица, които са известни на властите, ще понесат наказателна отговорност.

Nota Bene! Ако едно лице единствено познава групата, но не спомага за извършването на престъпления, то няма да отговаря за членуване в такава организация. На практика, често се случва присъдата за всички участници да е оправдателна, точно защото третото лице единствено е познавало членовете на организираната престъпна група.

Структурираност и трайност на организирана престъпна група.

Второто условие, за да е налице организирана престъпна група е наличието на структурираност и трайност на престъпното сдружение. За да е налице структура се изследват задачите и връзките между участниците. Структурата при една ОПГ може да наподобява структурата на всяка една обикновена фирма. Организираната престъпна група може да има водач или водачи, както и членове, които са в йерархична зависимост помежду си. Възможно е обаче, всички членове в организираната престъпна група да бъдат равни помежду си. За да е налице ОПГ, обаче, е нужно да е налице някаква структурираност на отношенията в нея. При разследването й се изследват връзките между участниците и доколко те спомагат за извършването на престъпления.

Третото изискване, за да е налице организирана престъпна група е трайност. Под трайност се има предвид времето на структурираните връзки в престъпното сдружение и целта на тяхното съществуване. Така, ако дейците са се организирали за извършването само на едно престъпление, независимо от продължителността и структурата на връзките им, няма да е налице организирана престъпна група. Това е възможно, например когато се готви голямо престъпление (обир на банков трезор, терористичен акт или др.) за което е нужно значително време за подготовка. В този случай участниците може да се познават и подготвят удара с години, но въпреки това няма да е налице ОПГ. Именно заради изискването на закона организираната престъпна група да е сформирана за извършване на повече от едно престъпление.

Организирана престъпна група

Извършване на престъпления в страната и в чужбина.

Накрая, за да е налице организирана престъпна група, тя не просто трябва да е създадена и да съществува, но и да има за цел извършването на престъпления. Множественото число означава повече от едно престъпление, в противен случай, както вече изяснихме, няма да е налице ОПГ. Самите престъпления трябва да бъдат наказуеми с повече от 3 години лишаване от свобода.

Nota Bene! Повече от три години лишаване от свобода, означава за престъплението като максимум да е предвидено такова наказание, независимо от минимума. Тоест, може да е налице организирана престъпна група за извършването на средни телесни повреди. Това е така, защото за средна телесна повреда се предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години.

Престъпленията, за които е създадена организираната престъпна група не е нужно да бъдат еднакви. Те също така, не е нужно да са конкретно определени и да се знаят конкретните подробности за всяко едно престъпление. Така например е достатъчно сдружението да е постигнало съгласие да разпространява наркотици, без конкретно да е определено какъв вид, колко точно и с кои лица ще е всяка сделка.

Nota Bene! Решението за извършване на престъпления, трябва да е взето преди извършването им. Така, няма да е налице организирана престъпна група, ако участниците в нея първоначално са се сговорили да извършват едно престъпление и чак след неговото извършване, вземат решение за извършването на второ.

Организираната престъпна група е от т.нар. първични престъпления. Това означава, че не е нужно групата да е извършила и едно престъпление, за да възникне отговорността. Достатъчно е да е налице сговаряне за извършването на престъпления. Пример: Четири лица се уговарят да извършват няколко грабежа в страната, но са заловени преди извършването на първото. Независимо, че не са извършили нито едно престъпление, ако се докажат елементите на ОПГ, те ще понесат наказателна отговорност.

Наказания за ръководене или членуване в ОПГ

Нормата на чл. 321 от НК отграничава наказателната отговорност, съобразно съпричастността на конкретното лице към организираната престъпна група. Така, най-тежко наказание се предвижда за лица, участвали в образуването или ръководенето на ОПГ. За да се приеме, че е осъществено деянието и е налице „образуване“ е нужно действията на извършителя да са насочени към създаване на такова сдружение, което досега не е съществувало. Такива действия обикновено са насочени към набирането и мотивиране на участници в групата и установяването на отношения между тях. Деянието „ръководене“ от своя страна е свързано с даването на конкретни задачи, създаване на планове за извършване на престъпления и др. Ръководители и образуващи такава организация могат да бъдат повече от едно лице. За това деяние се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години.

За членуване в организирана престъпна група се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 до 6 години. „Членуването“ е свързано с изпълнението на действия, подпомагащи престъпната група, но без те да са свързани с нейното ръководене или образуване. Участниците в една такава група могат да бъдат и извършителите на вторичните престъпления, за които е сформирана групата. Участниците могат да извършват и действия по набиране на други участници или финансиране на ОПГ по заповед.

Не на последно място следва да се уточни, че законът предвижда по-тежки наказания за тези организирани престъпни групи, които са въоръжени и в които участва длъжностно лице, както и когато групата е създадена с користна цел или е сформирана за извършването на определени престъпления, посочени в НК. Не се наказва участник, ако доброволно се предаде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление. По-леко се наказва участник, който се предаде, след извършването на престъпления, ако съществено улесни разкриването и доказването им.

Заключение

Организираната престъпна група /ОПГ/ заема сравнително малък дял от извършваните престъпления в страната. Разкриването и разследването на този тип престъпност е изключително трудна, което прави и наказуемостта им още по-малка. Ако сте обвинени в ръководене или членуване в организирана престъпна група, не се колебайте да потърсите опитен адвокат в областта. Специалистът може да съдейства за прекратяване на обвинението или постинагането на оправдателна присъда.

Ако темата Ви се е сторила интересна, разгледайте блога за още интересни статии. Там ще намерите още теми, свързани с административното и наказателно право, както и с правата на човека.

5/5 - (10 гласа)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *