Наказателно право

Съучастие в престъпление. Наказания

Адвокат за съучастие

Какво представлява съучастието?

Съучастие в престъпление е налице, когато престъпното деяние се извършва от повече от едно лице. Това е отклонение от обичайното протичане на престъплението, в което едно престъпление се извършва от едно лице. Съучастието също има своите видове, като в настоящия материал ще говорим само за обикновеното и най-често срещано съучастие. При него са възможни множество варианти при които се комбинират фигурите на извършител, съизвършители, помагачи и подбудители.

Видове съучастие.

Съучастието бива основно два вида – необходимо и по избор. При необходимото съучастие се касае за престъпление, което не може да бъде извършено от едно лице. Необходимото съучастие е определено като такова от законодателя. При него всички участниците в престъплението носят обикновена наказателна отговорност като самостоятелни извършители. Такива престъпления са например съвкупление между роднини по смисъла на чл. 154 от НК или членуването в организирана престъпна група (ОПГ) по смисъла на чл. 321, ал.2 от НК.

Вторият вид съучастие е съучастието по избор или познато още като факултативно съучастие. При него престъплението се извършва от повече от едно лице, но с тази разлика че престъплението може да се извърши и самостоятелно. Въпреки това участниците в него са решили да бъде извършено в съучастие. Най-често, защото извършването му от две или повече лица е по-лесно.

Умисъл при съучастие

За да е налице съучастие е нужно престъплението, което се извършва да е с пряк умисъл. Нещо повече, трябва да е налице общност на умисъл или по-просто казано – всеки един от съучастниците да съзнава, че извършва престъпление. Също така всеки от тях е нужно да съзнава, че останалите участници също извършват престъпление.

Nota Bene! Ако липсва общ умисъл, то няма да е налице съучастие!

Само и единствено умисъл не е достатъчен, за да е налице съучастие. Нужно е също така действията на всеки един да са насочени към извършване на престъплението. Те трябва да помагат за постигането на общо замисления престъпен резултат.

Съучастие като съизвършител.

Съучастие е възможно при наличието на един извършител и негови помагачи или подбудители. Но е възможно също така наличието на повече от един извършител. Когато извършителите на престъплението са повече от един е налице съизвършителство.

Пример: Една кражба може да бъде извършена от един човек, който отнема вещите. Възможно е да бъде извършена от две лица, едновременно като съизвършители, но е възможно и извършването й от един човек, но подбуден от другиго за извършването й.

Съучастие като подбудител.

Подбудителят не участва пряко в изпълнението на престъплението. Неговата роля е да склони някой друг да извърши престъпление. Подбуждането може да стане чрез молби, обещания, чрез даването на пари или друга облага. За да е налице тази процесуална фигура, обаче е важно подбудителят да не участва по време на извършването на престъплението.

Пример: Подбудителят може да плати на някого да открадне чужди вещи. За да е налице фигурата на подбудител, той не трябва да участва при отнемането на вещите.

Nota Bene! За да възникне тази фигура е нужно подбуждането да бъде сериозно, а не шеговито! Ако едно лице се е шегувало при подбуждането на друго, няма да е налице престъпно деяние. Често се случва хората да се шегуват, че някой много го дразни и че следва да го убият. Няма как на всички да се търси отговорност, още повече когато не са влагали сериозни намерения в думите си.

Съучастие като помагач.

Помагачът е част от престъпното съучастие. Неговата роля е да улесни извършването на престъплението. То може да стане чрез даването на съвети, разяснения, отстраняването на спънки и др. Той не участва пряко в извършването на престъплението.

Пример: Помагач ще бъде лицето, което стои отстрани и наблюдава за идването на полицията, докато някой друг извършва кражбата. Помагач ще бъде и лицето, което е предоставило автомобила си за отнемането на вещите и др.

Nota Bene! Възможно е да възникне фигура на подбудител на помагача или на подбудителя

Как се наказва съучастието?

Съобразно чл. 21 от Наказателния кодекс: Всички съучастници се наказват с наказанието, предвидено за извършеното престъпление, като се вземат предвид характера и степента на тяхното участие.

Под характер се има предвид ролята на тяхното участие – подбудител, помагач или извършител, а под степен – конкретните действия и доколко те помагат за извършването на престъплението.

Пример: Едно лице, което е било помагач и само е наблюдавало за идването на полиция е нормално да получи по-леко наказание, отколкото извършителят, който е отнел вещите и след това ги е продавал.

Адвокат при съучастие

При определянето на наказанието се взимат предвид личните качества на всеки един от съучастниците, което не се отразяват на останалите.

Пример: Ако едно от лицата е непълнолетно, то този факт ще бъде отчетен и неговото наказание ще бъде намалено. За останалите, обаче този факт няма да се отрази по никакъв начин.

Ако обаче някое лично качество има значение за извършването на престъпление, то се взема предвид и се отчита за всички участници.

Пример: Ако престъплението е възможно да бъде извършено единствено от длъжностно лице (като длъжностното присвояване), то всички участници ще носят отговорност за длъжностно присвояване, макар само един от тях да е длъжностно лице.

Ексцес.

Ексцесът е налице, когато извършителят извърши повече, отколкото подбудителят или помагачът са го подбудили или помогнали.

Пример: Съучастниците са решили да извършат кражба на вещи, без никой да пострада. Извършителят обаче вижда жена в банката и решава да я изнасили. В този случай, той ще бъде наказан за кражба и изнасилване, а помагачът и подбудителят ще носят отговорност само за кражбата.

Доброволен отказ.

Съгласно разпоредбите на НК, подбудителят и помагач няма да се накажат, ако доброволно се откажат от по-нататъшно участие в престъплението и попречат да се извърши престъплението или ако е извършено вече, предотвратят настъпването на последиците от него.

Пример: Подбудителят и помагачът няма да се накажат, ако разубедят извършителят да извърши кражбата. Ако обаче, извършването на кражбата е започнало, то следва да върнат откраднатите вещи на място, преди извършителят да успее да ги отнеме.

Nota Bene! За да е налице доброволен отказ, подбудителят и помагача следва да разбират, че няма други пречки пред довършването на престъплението! Ако отказът е направен, защото са разбрали че полицаите идват към тях, то няма да е налице такъв отказ.

Защита.

Във всеки случай, в който е налице обвинение в престъпление, съветвам да се потърси опитен адвокат. Възможно е другите участници в престъплението да се наговарят да обвинят само едно от лицата, с цел търсене на по-лека присъда. В този случай, опитният адвокат ще успее да противодейства успешно.

Ако темата Ви е сторила интересна, разгледайте блога за още интересни статии, свързани с административното и наказателно право, както и с правата на човека.

Оцени това post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *