Административно право

Споразумение при глоба от КАТ?

Адвокат за споразумение при глоба от КАТ

От началото на годината в кантората получаваме множество запитвания за сключване на споразумение при глоба от КАТ. Заради това реших да напиша този материал, с който да отговоря на най-често задаваните въпроси.

Въведение.

След промените от 2021 г. се случиха множество изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Целта на тези промени основно е свързана с уеднаквяване на административнонаказателната процедура с наказателноправната. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) отдавна възприема административното наказване като наказателна процедура. Точно и затова беше нужно да бъде добавена възможността за доброволно разрешаване на спора, подобно на наказателното право.

Същност на споразумението.

Споразумението представлява среща на волеизявленията на двете страни по административнонаказателното правоотношение. Или по-просто казано – наказаното лице признава извършването на нарушение, но за сметка това получава възможност да влияе върху размера на определеното му наказание. По този начин се стимулира бързото разрешаване на административнонаказателната преписка и по-бързо и успешно събиране на глобите.

Ефективността на споразумението като институт е доказал своите положителни качества в сферата на наказателното право. Обвиняемият може да се признае за виновен, а защитникът да преговаря с прокурора и да получи съществено по-леко наказание. По този начин значително се ускорява производството. Избягва се разглеждане на делото в съда и разкриваемостта на престъпните деяния се повишава. Новата процедура в административното право е почти идентична и преследва същите цели.

Възможно ли е сключване на споразумение при глоба от КАТ?

Споразумение, свързано с нарушение на правилата за движение по пътищата, НЕ Е възможно. Тоест НЕ може да се сключи споразумение при глоба от КАТ. Това е изрично записано в чл. 189з от ЗДвП. Институтът на споразумението е общо уреден в ЗАНН и съобразно неговите разпоредбите не е възможно сключване на споразумение, ако това е забранено в друг закон. Именно разпоредбата от ЗДвП е такова изключение, което не допуска сключване на споразумение при глоба от КАТ.

Тук изниква въпросът защо тогава в акта е записано, че имам 14-дневен срок да предложа сключване на споразумение. Това е така, защото органите на пътна полиция могат да пишат актове и за нарушения по други закони, а не единствено по ЗДвП. Такъв пример е нарушение, в което водач на МПС е заловен да шофира без задължителната застраховка гражданска отговорност. В този случай се извършва нарушение по Кодекса на застраховането (КЗ), където е уредена тази застраховка. Тоест не се касае за нарушение на правилата за движение и лицето може да сключи споразумение при глоба от КАТ.

Има ли друг начин по който да се постигне ефектът на споразумение при глоба от КАТ?

В административнонаказателното производство се въведоха редица други важни промени освен споразумението. Две от тях са свързани със срока за писмени възражения и обяснения, който се промени от 3 на 7 дни, както и със задължението за включване на отегчаващите и смекчаващи обстоятелства като задължителен елемент на наказателното постановление. Именно чрез боравенето с тези два института един опитен адвокат по административно право може да въздейства върху санкцията и без сключване на споразумение.

Nota Bene! Възможно е да се дадат обяснения и възражения в 7-дневния срок дори актът да е подписан без възражения.

Един добър адвокат, след среща с наказаното лице, може да съдейства за констатиране и установяване на смекчаващи обстоятелства, които не е възможно да бъдат известни на КАТ. По този начин се цели получаването на минимална санкция. Така се съдейства на клиента без да сключва споразумение да получи минимален размер на глобата. Дори да не се постигне този ефект клиентът не се признава за виновен и остава отворена и възможността за съдебно обжалване.

Nota Bene! За да се постигне тази цел, е необходимо глобата да бъде определена с минимален и максимален размер. Така например, ако нарушението е подобно на отказа от тест за алкохол и наркотици, където санкцията е определена в абсолютен размер – 2000 лв., няма да е възможно да се търси нейното намаляване.


Ако темата Ви се е сторила интересна, разгледайте блога за още подобни материали. Там ще намерите още теми в раздел “административно право”, както и в раздел: “наказателно право” .

5/5 - (10 гласа)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *