Административно право, Наказателно право

Шофиране без гражданска отговорност.

Акт за шофиране без гражданска отговорност.

Шофиране без гражданска отговорност се превръща в едно от най-честите нарушения, заради които се обръщат към нашата кантора. В повечето случаи клиентите дори и не разбират, че тя е изтекла, а в последствие и регистрацията им прекратена. Мнозина ни търсят, защото срещу тях се води наказателно дело или им е написан акт за нещо което даже не са разбрали, че са извършили. Точно и затова решихме да напишем този материал, в който да обобщим възможните хипотези на шофиране без гражданска отговорност. В материала ще прочетете и кога най-често актове за шофиране без гражданска отговорност отпадат в съда.

Шофиране на МПС, което не е надлежно регистрирано.

Практиката познава различни случаи на управление на ненадлежно регистрирано МПС. Такива случаи могат да бъдат управлението му при изтекли временни номера. Управление без изобщо да са поставени регистрационни табели. Управление с табели, които не са поставени на съответното място. (Например: поставени на предното или задното стъкло на автомобила, вместо на специалните за това места.) Управление на МПС с поставени на правилното място регистрационни табели, но дерегистрирано служебно, поради неналичие на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Управление на МПС при наложена принудителна административна мярка за определени нарушения (например: шофиране след употреба на алкохол и/или наркотици, или отказ от тест за алкохол и/или наркотици ).

Независимо в която от горепосочените хипотези се намираме е възможно да бъде започнато както административнонаказателно, така и наказателно производство. Това е така, защото всичките тези хипотези описват съставите едновременно на нарушение по смисъла на чл. 140 от Закона за движението по пътищата, но и на чл. 345, ал.2 от Наказателния кодекс. Въпреки, че звучи парадоксално, това не е първата такава хипотеза в нашето право. Така, например и хулиганството е едновременно нарушение по Указа за борба с дребното хулиганство, но и престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

Кога управлението на ненадлежно регистрирано МПС е престъпление?

Шофиране без гражданска отговорност може да е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. Това е така, тъй като нормата на чл. 325 от НК гласи: “Който си служи с табела с регистрационен номер, издадена за друго моторно превозно средство, или с табела, неиздадена от съответните органи, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева. Чл. 325, ал.2 от НК, от своя страна ни казва: “Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред. Ключовото за това дали деянието следва да се квалифицира като административно нарушение или престъпление е обществената му опасност.

Терминът “обществена опасност” е един от най-сложните в наказателното право. Неговото разясняване е било плод на редица научни трудове. Най-обобщено, за целите на материала, може да заявим, че обществена опасност притежава характер и степен. За определянето на характера се взима предвид начина на осъществяване на престъплението, респ. административното нарушение. В цитираната хипотеза характерът на нарушението и престъплението съвпадат, тъй като и двете се осъществяват по един и същи начин. Степента на обществената опасност е определящата за това дали да бъде квалифицирано деянието като нарушение или престъпление.

За определянето на конкретната степен на всяко деяние се взимат предвид множество фактори, свързани както с конкретното деяние, така и с обществената опасност на самия извършител. Такива обстоятелства могат да бъдат наличието на множество такива нарушения; осъждания на дееца; извършени едновременно и други нарушения на ЗДвП, видът на превозното средство и др. Точно и затова изначално трудно може да бъде определено дали конкретното деяние следва да е престъпление или административно нарушение. Преценката по всяко конкретно дело се прави от прокурора.

Спряно от движение МПС.

Кога шофиране без гражданска отговорност е административно нарушение?

Практиката в страната показва, че по-голямата част от тези нарушения започват като прокурорски преписки и приключват с глоба по ЗДвП. Това е така, защото Конституцията дава правомощие единствено на прокурора да преценява дали едно деяние е престъпление от общ характер или не. Тенденцията при този тип дела е всеки път, когато полицейски служители констатират такова нарушение, да изпратят съставения АУАН на прокуратурата. В по-голямата част от случаите, държавното обвинение констатира липса на извършено престъпление и връща преписката на полицейските служители за съставяне на наказателно постановление.

Най-честата хипотеза на управляване на ненадлежно регистрирано МПС се явява управляването му без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. На практика е налице автомобил, който има поставени регистрационни табели на съответните за това места, но пред органите на властта, той се явява ненадлежно регистриран, защото е бил служебно дерегистриран след получено уведомление от Гаранционния фонд. Именно служебната дерегистрация е основанието, върху което полицейските служители на КАТ
принудително свалят номерата на автомобили, чието управление е установено без задължителната застраховка. Административното наказание, предвидено за това нарушение е лишаване от правоуправление за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв.

Nota bene! За да бъде дерегистриран служебно нашият автомобил е нужно да бъдем уведомени преди това, ако ние сме собствениците на автомобила! Ако не бъдем уведомени, то ще липсва субективната страна на деянието.

В последните години от практиката, над 90 % от делата за шофиране без гражданска отговорност, заведени след отказ на прокуратурата да образува наказателно производство, наказателните постановления биват отменяни като неправилни и незаконосъобразни,  именно поради липсата на умисъл у водача на автомобила;. Втората, най-често срещана хипотеза е свързана с наличието на съществени процесуални нарушения, като настъпване на давност и др.

Шофиране без гражданска отговорност – кога се отменя глоба с електронен фиш?

Истината е, че можем да бъдем санкционирани чрез електронен фиш, ако сме заснети чрез автоматизирано техническо средство или система (камера контролираща скоростта). Санкцията е по Кодекса за застраховането – глоба 250 лв. за физическо лице и имуществена санкция от 2 500 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. За разлика от останалите хипотези – в този случай не е необходимо МПС-то да е дерегистрирано.

Най-важното условие, което трябва да е налице, за да бъдем административно наказани с този електронен фиш, е системата за установяване на нарушенията автоматично (без намесата на контролен орган) да събира данни за наличието на действаща застраховка „Гражданска отговорност“ за съответния автомобил. Ако такива данни не се събират от системата и се налага извършването на справка от съответен служител, то за установяването на нарушението следва да се състави акт за установяване на административно нарушение, а издаването на електронен фиш е недопустимо.

Третото, най-важно условие, е да бъде изписано словесно нарушението. Това е и една от най-честите причини за отпадането на електронните фишове. Точно и затова съветваме – макар привидно да изглежда, че нарушението е доказано и в действителност да е липсвала валидно сключена полица, да не бързате да плащате, а да се консултирате с опитен адвокат по административно право. Често се случва, при привидно доказани нарушения да са налице основания за отпадане на отговорност. Тези основания остават скрити за обикновения човек, но няма как да убягнат на опитен адвокат.


Ако темата Ви се е сторила интересна, разгледайте блога за още подобни материали. Там ще намерите още теми в раздел “административно право”, както и в раздел: “наказателно право” .

4.9/5 - (36 гласа)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *