Административно право, Наказателно право

Шофиране под въздействие на алкохол. Какви са наказанията? Възможно ли е да сме жертва на фалшива проба? Как можем да се защитим?

Шофиране под въздействие на алкохол

Шофиране под въздействие на алкохол – опасна тенденция, която за съжаление, започва да се превръща в доста често срещана практика. Моят личен съвет е никога да не се шофира след употребен алкохол, независимо от количеството или вида му. Въпреки това, следва да се изясни какво точно визира законодателят под шофиране в нетрезво състояние. Както и кога шофирането след консумация на алкохол е административно наказание по ЗДвП и кога – престъпление по НК.

Санкции и наказания след шофиране под въздействие на алкохол.

На първо място, следва да се уточни, че на санкция подлежи единствено лице, което притежава качеството “Водач на МПС”.  Като преди това е нужно извършването на строго регламентирана проверка. Правилата за нея се съдържат в Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози. Ако е налице съществено нарушение на правилата от наредбата, то това е основание за отпадането на всички санкции. Ако имате такова съмнение, не се колебайте да потърсите компетентната помощ на адвокат, специализиран в тази област.

Nota Bene! Към момента на проверката, Вие трябва да шофирате автомобила (при това на път, отворен за обществено ползване). Ако не управлявате автомобила, то нямате задължение да се съгласявате да Ви проверяват за наличие на алкохол или наркотици в кръвта. Въпреки това, полицейските органи понякога си позволяват да отнемат книжки и да съставят актове. Това, само по себе си, е повод и достатъчно основание за отпадането им в съда.

Административни санкции

На административна санкция подлежи водач на МПС, който е шофирал под въздействието на алкохол над 0,5 до 0,8 промила на хиляда. В този случай, съобразно чл. 174, ал.1, т.1 от ЗДвП книжката се отнема за период от 6 месеца и се налага глоба в размер на 500 лв. Това означава, че шофирането под въздействие на алкохол до 0,5 промила не съставлява, нито административно нарушение, нито престъпление.

При употреба на алкохол между 0,8 и 1,2 промила на хиляда, съобразно чл. 174, ал.1, т.2 от ЗДвП книжката се отнема за период от 12 месеца и се налага глоба в размер на 1000 лв. Законодателят е предвидил, че когато се касае за по-голяма концентрация на алкохол в кръвта, санкцията следва също да бъде по-голяма. Затова, както може да се забележи глобата и периода на отнемането на книжката е двойно по-голям.

Nota Bene! Независимо от концентрацията на алкохол в кръвта, ако нарушението е извършено повторно, то съобразно чл. 174, ал.2 от ЗДвП санкцията е лишаване от книжка за период от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 2000 лв.

Наказателноправни санкции

Когато се касае за шофиране под въздействие на алкохол над 1,2 промила, то тогава водачът отговоря като извършител на престъпление по чл. 343б от НК. За това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години, глоба в размер от двеста до хиляда лева и отнемане на книжката за период от 3 месеца до 3 години. По този начин се цели да се спрат водачите, които шофират след сериозно количество алкохол в кръвта. Съответно да бъдат възпрепятствани от това да застрашават живота и здравето на другите участници в движението по пътищата.

Ако един водач е осъден с влязла присъда за шофиране с концентрация на алкохол, наказанието е по-тежко. Повторно шофиране с алкохол, дори над 0,5 промила в кръвта ще доведе до по-сериозна наказателна отговорност. Този път, съобразно чл. 343б, ал.2 от НК. Това престъпление предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 5 години лишаване от свобода, глоба от 500 до 1000 лв и отнемане на книжката.

Nota Bene! Горният член не се прилага, ако след осъждането е настъпила реабилитация, т.е. лицето вече се смята за неосъждано.

Възможно ли е пробата при шофиране под въздействие на алкохол да бъде фалшиво положителна?

Напълно е възможно да е налице неизправност в устройството за измерване на алкохол в издишания въздух (Дрегер). В този случай – лице, което не е употребило алкохол ще даде положителна проба. Тази хипотеза е рядко срещана, но въпреки това съществува в практиката. Възможно е да са налице и отклонения при лица, които страдат от определени дихателни болести, диабетици или хора, приемащи медикаменти.

Точно затова и законодателят е предвидил възможност за всяко едно лице, което смята че е възможно да е налице неправилна проба за алкохол да бъде тествано с доказателствен анализатор или с медицинско и химическо лабораторно изследване. Тези два начина за изследване се смятат за по-достоверни при отчитането на концентрацията на алкохол в кръвта. За целта, полицейските служители следва да съставят талон за изследване. С него лицето следва да се яви на изследване в структурите на МВР (когато е избран доказателствен анализатор) или спешните отделения на болниците/филиалите на центровете за спешна медицинска помощ (когато е избрано медицинско изследване).

Nota Bene! Срокът за явяване, независимо от избрания вид изследване е до 45 минути, когато мястото за изследване е в същото населено място или до 2 часа, когато проверката е извършена извън населено място. При определянето на срока за явяване, органът следва да вземе предвид възможността лицето да се придвижи с обществен транспорт. Ако срокът не е достатъчен за явяването на лицето е налице основание за отпадането на цялата проверка за алкохол в съда.

Дрегерът отчита ли алкохол, консумиран предния ден?

Възможно е също така пробата да бъде положителна, макар алкохол да е консумиран предния ден. Трудно е да се прецени колко време е нужно на алкохола да се разгради от организма. Това зависи от килограмите на консумиралия, както и от вида и количеството алкохол. Въпреки това, прилагам една осреднена таблица, която може да бъде добър ориентир за това колко е нужно за пълното му разграждане.

Таблица разграждане на алкохол

Таблица за разграждането на алкохола в кръвта.

Как можем да се защитим, ако сме хванати да шофираме под въздействие на алкохол?

Когато е установена концентрация на алкохол до 1,2 промила на хиляда и съответно е наложена глоба и отнемане на книжка, пътят за защита е чрез оспорването на наказателното постановление пред съд. Срокът за оспорването е седемдневен, след връчването на наказателното постановление, ако то е издадено до 23 Декември 2021. Ако е издадено по-късно е 14-дневен. Един опитен адвокат може да намери нарушения в процедурата, които да доведат до отпадане на глобата и връщането на книжката. Тези нарушения, често остават скрити за неопитно око и затова съветвам винаги да се консултирате с адвокат.

Когато е установена концентрация на алкохол над 1,2 промила на хиляда се пристъпва към образуване на досъдебно производство. Води се разследване по реда и правилата на НПК от прокурор и се стига до наказателно дело. Тези дела обикновено са „предрешени” и затова най-често приключват със споразумение. При него, шофиралото под въздействие на алкохол се признава за виновно и съответно получава по-ниско наказание, най-често условно. В тази процедура задължително участва адвокат, който да защити лицето от възможността прокурорът да избере неблагоприятно наказание.

Когато при разследването са допуснати пропуски, то е по-добре делото да се разгледа от съд. Един опитен адвокат ще успее успешно да ги открие и да преследва оправдателна присъда. Възможно е също прокуратурата да не е взела предвид важни факти, които да бъдат от значение за оправдаване. Често се случва в казуса да е налице и някой от институтите на НК, който изключва вината. Именно затова е важно казусът да бъде разгледан от опитен адвокат, който да даде своето компетентно мнение за конкретния казус.

За финал – една любопитна статия относно някои митове за алкохола и махмурлука…

4.9/5 - (36 гласа)

8 thoughts on “Шофиране под въздействие на алкохол. Какви са наказанията? Възможно ли е да сме жертва на фалшива проба? Как можем да се защитим?

 1. Теодор Кр. Багиловски каза:

  Здравейте адвокат Бозов,

  И в тази статия, и в предишната(за отказ от тест за алкохол и наркотици) не коментирате въпроса – може ли лице с алкохол в кръвта над 1,2 промила да направи валиден отказ от тестване и какви правомощия ще имат при такъв случай разследващите органи? Струва ми се удачно да се коментира и възможността за принудително вземане на кръвна проба по см. на чл.146 НПК(напр. за извършване на СХЕ, с която да се установи съдържание и/или концентрация на алкохол в кръвта).

  1. Здравейте, благодаря Ви за интереса.
   По всяко едно време лицето може да направи отказ от изследване. В ситуацията, когато отказва полеви тест, има право да се яви на медицинско изследване или тест чрез доказателствен анализатор. Ако не го направи в законосъобразния срок (до 45 мин., респ. до 120 мин., в зависимост къде е проверено), подлежи на административна санкция в размер на 2000 лв. и 24 месеца лишаване от правоуправление. Обратната ситуация, обаче, изглежда различно – ако лицето даде положителна проба на Дръг Чек или резултатът от Дрегера е над 0.5 промила (включително и над 1.2 промила), лицето също има право на отказ от медицинско изследване или тест с доказателствен анализатор, но ако откаже, в този случай се ползват показанията на ДръгЧека, респективно Дрегера. Точно и затова, разследващите органи нямат интерес да искат принудително взимане на проба, но и няма никакъв смисъл. Процесуалното време за издаване на разрешение е твърде голямо и през него проверяваното лице може да се изчисти от приетите вещества и/или субстанции. Винаги, когато става дума за алкохол, моят съвет е да се направи медицинското изследване. Най-малкото, докато се вземе пробата, минава поне 1 час, в който лицето допълнително изтрезнява. В моята практика са много редки ситуациите, при които стойността на алкохола в кръвта се увеличава. Обикновено, винаги е точно обратното.

 2. Катя Ванчева каза:

  Здравейте адвокат Бозов.
  Наскоро хванаха мъжът ми със 3,75 да шофира пиян,без книжка и настъпило ПТП без жертви и сериозни щети.
  Още тече разследване,и мисълта за затвор го побърква.
  Съден е и преди но в момента няма течаща присъда.
  Има ли шанс да оттърве затвора,знам че е виновен,но ме притеснява факта че той има ужасни здравословни проблеми.
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте, необходима е повече информация по казуса Ви, за да мога да дам пълно и точно становище. Ако нещата са така, както ми обяснявате, то по-скоро не би трябвало да има опасност от влизане в Затвора, особено ако е настъпила Реабилитация (можете да прочетете материала ми на тази тема). Не се притеснявайте да ме потърсите по телефона, за да можем да обсъдим повече детайли по казуса и да Ви дам пълно и качествено становище.
   Поздрави!

 3. Венцислав каза:

  Отнета ми е книжката за алкохол без да предоставят дрегер две години
  От датата на отнемане ли течат или от датата на обжалването
  На 31.12 .2022 се случи

 4. Тихомир каза:

  Добър ден , хванаха ме с 0.68 промила. Но преди 14 години ми е вземана пак книжката за алкохол над 1.2промила. Какво наказание ме очаква

 5. Петър каза:

  Здравейте Адвокат базов вчера ме хванаха с 1.28 и тук чета в интернет че може да има наказание лишаване от свобода възможно ли е

 6. Донка каза:

  Здравейте моя мъж лежа 3м. и 12дни в Бургас за алкохол когато излезе му казаха 3г за реабилитация но 3м преди да изтекат го спряха с 0.7 алкохил на кръвта взеха му книжката и 5м по късно го викат за разпит казват че ще лежи пак понеже не е бил реабилитиран и се водел осъждан пак за алкохол. Какво може да се направи за да не лежи пак.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *