Административно право, Наказателно право

Неспиране на стоп-палка.

Неспиране на стоп-палка.

Неспиране на стоп-палка е тежко административно нарушение, а понякога и престъпление. В днешния материал ще се опитам да изясня кога деянието се третира като административно нарушение на Закона за движение по пътищата /ЗДвП/. Както и кога е престъпление по Наказателния кодекс /НК/. Ще се опитам да изясня и какви са средствата ни за защита, ако сме попаднали в такава ситуация.

Неспиране на стоп-палка като административно нарушение.

Законодателят чрез разпоредбата на чл.103 от ЗДвП въвежда следното задължение за водачите: „При подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания.“  При неспазването му се налага административно наказание глоба (от 50 до 200 лв) и лишаване от правоуправление за определен срок (от 1 до 6 месеца).

За да е нарушение е необходимо едновременно да са налице няколко предпоставки. Първо, задължително е подаденият от контролния орган сигнал да е своевременен, ясен и недвусмислен.  Освен това трябва да липсва спиране в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от контролния орган място.  Деянието трябва да е извършено и с т.нар. „пряк умисъл“, което означава, че съзнаваме, че не спираме на подаден именно срещу нас сигнал, който сме възприели непосредствено.

Кога подаденият сигнал за спиране e законосъобразен?

Съгласно действащото към 2023 г. законодателство има няколко вида сигнали, чрез които пътните органи могат да спират водачите. Законът гласи: „При спиране на пътно превозно средство за проверка или за оказване на съдействие служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоп-палка. Униформен полицай може да спира пътните превозни средства и чрез подаване на сигнал само с ръка. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет чрез постоянно светещ или мигащ надпис “ПОЛИЦИЯ-СПРИ!”. През тъмната част на денонощението водачите могат да бъдат спирани и чрез сигнал, подаден с описваща полукръг червена светлина.

Обстоятелствата, които са от значение при проверката дали сигналът е бил ясен, своевременен и недвусмислен, са:
– През нощта или през деня е подаден сигналът?
– Ясно ли е било времето или е валял дъжд/сняг?
– Къде е било местоположението на  контролните органи (били ли са видими)?
– Имало ли е други моротни превозни средства пред МПС-то ни?

Nota Bene! Нашата административна отговорност за неспиране на стоп-палка не може да бъде ангажирана при подаден звуков или светлинен сигнал, различаващ се от цитираната разпоредба. Това е и най-честата причина за отпадане на наказателно постановление за неспиране на стоп-палка!

Бягство от полицията.

Неспиране на стоп-палка като престъпление.

Неспиране на стоп-палка може едновременно да се третира като нарушение на пътя, но и като престъпление. Деянията от този вид се квалифицират като престъпление по чл. 270 от НК.  Текстът на закона гласи: „Който противозаконно пречи на орган на властта, частен съдебен изпълнител или помощник-частен съдебен изпълнител да изпълни задълженията си, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от петстотин до две хиляди лева.“

Подобно на шофирането без гражданска отговорност, съдебната практика е разграничила двете деяния едно от друго освен по степента на обществена опасност, но и по един друг важен признак. Така, за да е налице престъпление по чл. 270 от НК, е необходимо още да е създадена пречка за осъществяване служебните задължения на органа на властта. Самото пречене също следва да се отличава с по-висока степен на обществена опасност. Тоест, поведението трябва да бъде в нарушение на други законови норми и едновремено с това обективно да затруднява, възпрепятства или създава спънки при осъществяването на служебните задължения на органите на власт. Примери за това могат да бъдат преминаването с висока скорост покрай полицейски орган, нанасянето на телесна повреда на органа и др.

Nota Bene! Във всеки случай на ангажиране на наказателна отговорност за такова престъпление съветвам да се обърнете към специалист – адвокат.

Кога най-често се отменя наказателното постановление за неспиране на стоп-палка?

Практиката в страната показва, че голяма част от тези нарушения започват като прокурорски преписки и приключват с административно наказание по ЗДвП. Тенденцията е когато полицейски служители констатират такова нарушение да изпратят съставения акт на прокуратурата. В голяма част от случаите прокуратурата констатира липса на извършено престъпление и връща преписката на полицейските служители за съставяне на наказателно постановление.

Съставеното наказателно постановление може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаването му. Причина за обжалване могат да бъдат т.нар. формални основания, които всеки опитен адвокат по административно право забелязва. Извън тези формални основания, най-често наказателно постановление за неспиране на стоп-палка отпада, ако:

  • Подаденият сигнал не е бил своевременен, ясен или недвусмислен.
  • Сигналът не е подаден от компетентен орган.
  • Наложеното ни административно наказание е в по-голям от минималния размер без мотиви за това.
  • Други нарушения на закона с оглед конкретния случай.

Ако темата Ви се е сторила интересна, разгледайте блога за още подобни материали. Там ще намерите още теми в раздел “административно право”, както и в раздел: “наказателно право” .

5/5 - (20 гласа)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *