Административно право

Глоба за превишена скорост. Кога се отменя?

Глоба за превишена скорост.

Въведение.

Глоба за превишена скорост е една от най-често срещаните санкции за нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), заедно с отказа от тест за алкохол и наркотици, за който писах в един от предишните материали. Шофирането с превишена скорост е опасно явление, като дори някои го сравняват с шофирането под въздействие на алкохол. Затова и силно препоръчвам да се спазват всички ограничения. Понякога обаче самите ограничения са крайно нелогични, тяхното сигнализиране изобщо липсва или е постановено на такова място, че шофьорът не може да го забележи. Затова и почти всеки от нас в живота си е получавал поне един път глоба за превишена скорост. В днешния материал ще се запознаем със това кога се налага глоба за превишена скорост, начините по които може да бъде наложена и кога може да бъде отменена.

Глоба за превишена скорост с акт и наказателно постановление.

С акт за установяване на административно нарушение (АУАН) се налага глоба за превишена скорост на лице, заснето с мобилна камера за скорост. Съгласно специална наредба на МВР в случаите, когато се използва такъв вид техническо средство, полицейските органи са длъжни да съставят протокол. Този протокол може да бъде видян единствено при обжалването на тази глоба за превишена скорост, но неговата липса или неправилно попълване е абсолютна причина за отмяната й. При този вид санкциониране, полицейските органи трябва да настигнат нарушителя и да му съставят акт на място. Самият акт не подлежи на обжалване, но могат да се напишат възражения в 3-дневен срок. Тези възражения е силно препоръчително да бъдат изготвени от специалист, защото при евентуално обжалване на наказателното постановление, същите ще послужат пред съда.

Nota Bene! При съставянето на акта, полицейските служители трябва задължително да покажат снимка на нарушението. На снимката трябва ясно да се чете регистрационният номер и да отсъстват други автомобили. На нарушителя трябва да се даде достатъчно време, за да се запознае с материала. Показването на снимката само за секунди е съществено нарушение, макар да е често срещана практика.

След съставянето на акта се издава наказателно постановление в едномесечен срок. Този срок не е задължителен за полицейските органи, но при изтичането му, лицето, на което е наложена глоба за превишена скорост, е длъжно да отиде до КАТ за заверка на акта. В противен случай може да бъде глобен. За да е валидно наказателното постановление, то трябва да отразява същите факти, както акта. То също така следва да притежава множество реквизити, посочени в ЗДвП. Неспазването на тези изисквания е причина за отмяната му. След промените от 2022 г. ,наказателното постановление подлежи на обжалване в 14-дневен срок. Обжалването е пред съд, където органът, наложил санкцията, следва да докаже, че е заснето такова нарушение и че са спазени абсолютно всички изисквания на закона.

Глоба за превишена скорост с Електронен фиш.

Вторият начин за налагане на глоба за превишена скорост е чрез Електронен фиш. Съгласно разпоредбите на закона, той се издава в отсъствието, както на нарушителя, така и на санкционираното лице. В този случай се касае за нарушения, установени от стационарни камери. Електронният фиш отново, подобно на наказателното постановление, съдържа строго определени реквизити и тяхната липса е основание за отмяната му.

Електронният фиш се връчва на собственика на автомобила или вписания в талона ползвател. Когато се касае за юридическо лице – на неговия законен представител. В рамките на 14 дни наказаното лице има право да посочи кой в действителност е управлявал автомобила като предостави и копие на шофьорската му книжка. В този случай електронният фиш се анулира и се изпраща нов на лицето, което е шофирало в действителност. По този начин се цели глоба за превишена скорост да се налага единствено на действително шофиралото лице.

При издаване на електронен фиш наказаното лице може да възрази в 7-дневен срок пред началника на КАТ. Срокът за обжалването пред съд е 14-дневен. Подобно на наказателното постановление, отново наказващият орган следва да докаже извършеното нарушение и че то е констатирано при спазване на всички процедурни правила.

Електронен фиш за превишена скорост.

Глоба за превишена скорост в населено място.

Към 2022 г. глобите за превишаване на скоростта в населено място са следните:

 • за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;
 • за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
 • за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;
 • за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 400 лв.;
 • за превишаване над 40 км/ч. – с глоба 600 лв.;
 • за превишаване над 50 км/ч.  се отнема шофьорската книжка за период от три месеца и се налага глоба в размер на 700 лв, като за всеки следващи 5 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.

Пример: Глоба за превишена скорост с 55 км/ч. ще бъде 750 лв., а глоба за превишена скорост с 60 км/ч – 800 лв. и т.н.

Nota Bene! Ако при превишаване на скоростта следва да се отнеме шофьорската книжка, то задължително се издава акт и наказателно постановление! С електронен фиш не може да се отнема шофьорската книжка. В този случай, собственикът или ползвателят на автомобила е възможно да бъде извикан в КАТ, където да попълни декларация за това кой е шофирал автомобила и на кого следва да се наложи глоба за превишена скорост.

Глоба за превишена скорост извън населено място.

Към 2022 г. глобите за превишаване на скоростта извън населено място са следните:

 • за превишаване с 10 – с глоба 20 лв.;
 • за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
 • за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;
 • за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 300 лв.;
 • за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 400 лв.;
 • за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Nota Bene! За превишаване на скоростта извън насалено място не се предвижда санкция лишаване от правоуправление на МПС.

Кога най-често се отменя глобата?

В практиката често се случва електронен фиш да бъде отменян на основания, които остават скрити за обикновения нарушител. Това е така, защото всяка една глоба е придружена с множество документи, които могат да се видят единствено при обжалването й пред съда. Такива нарушения може да бъдат:

 • Несъставянето на протокол за използването на мобилна камера.
 • Намесата в работата й по време на заснемане.
 • Липса на снимков материал за разполагане на камерата, заснемаща нарушители.
 • Непредоставянето на техническо средство за първоначален и последващ контрол от агенцията за метрологичен и технически надзор
 • Липса или разминавания в уникалните идентификационни номера на техническите средства и снимките и много други

Затова и най-добрият начин за защита е чрез консултацията с адвокат в областта на административното право. В практиката често се случва глоба за превишена скорост да изглежда напълно необжалваема в очите на клиента, но въпреки това, след един детайлен анализ на ситуацията, да се окаже, че шансовете за оборването й в съда са доста големи.


Ако темата Ви се е сторила интересна, разгледайте блога за още подобни материали. Там ще намерите още теми в раздел “административно право”, както и в раздел: “наказателно право” .

4.9/5 - (111 гласа)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *