Oбразование и допълнителни квалификации.

Магистър по право с отличен успех от Университета за национално и световно стопанство като още от университета изпитва засилен интерес към областта на наказателното право, включително чрез явяването на множество състезания като участник, но и като капитан на висшето училище. Подпомага сформирането и дейността на Кръжока по наказателно право към ЮФ на УНСС.

Завършва второ висше образование – „Защита на основните права” от Софийски университет Климент Охридски, където придобива задълбочени познания по европейска и междуранордна защита на човешките права. Завършва като отличник на випуска. Темата на магистърска теза е “Основните човешки права в наказателното право и по-конкретно на изтърпяващите наказание лишаване от свобода”
Зачислен е като докторант в катедра Наказателноправни науки към УНСС, с тема “Задържането под стража в българското наказателно право”.

Преминава шестмесечен стаж в Комисията по помилвания. Там натрупва солиден опит в наказателното право чрез докладването на над 100 преписки пред вицепрезидента..
Преминат курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: “Насилие над жени и домашно насилие” (Violence Against Women & Domestic Violence).
Участие в транснационален семинар „EULAW EUROPEAN LAWYERS EULAW TRAINING ON EPPO“, съфинансиран от Програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз и координиран от Fondazione Basso от Италия, целящ обучение на адвокати по проблемите на Европейската прокуратура.

Участие в 10 месечен курс: „Академия по права на човека“, организирана от Фондация „Български адвокати за правата на човека“.
Автор е на множеството статии в областта на наказателното право и защитата на човешките права.

Професионален опит.

Професионалният му път започва като адвокат в една от конкуретните наказателноправни кантори, след което се отделя и създава своя.

Участие в дейността на кантората.

Със своя солиден опит при представителство по наказателни и административнонаказателни дела, Петър управлява успешно кантората като се грижи за осигуряването на най-доброто правно обслужване на клиентите й. Мотото му е: „Винаги до Вас‘, като подхожда с всеки клиент по начин по който да се запази тайната и достойноството му. Всеки един казус е предвизвикателство и парченце от пъзел, който следва да бъде нареден.

Езици.

Английски език.

Контакти:
  • +359 89 767 7774
  • office@advokatbozov.com
  • Facebook
  • LinkedIn
4.8/5 - (228 гласа)