Валентин Донев завършва с отличие Университета за национално и световно стопанство, като в момента е дипломиран юрист – магистър по право. След отлично предоставената  и усвоена теоретична подготовка се ориентира в сферата на наказателноправните науки и административното право. Ежедневно работи с дела от посочените сфери, като за краткия си практически опит се е подготвил за всяко едно от делата с прочитане на цялата съдебна практика по тях. В бъдещето си се вижда като адвокат, който както до момента дава най-доброто от себе си за спечелването на всяко едно дело.

Валентин изключително много подпомага отбора, като винаги предоставя най-актуалната съдебна практика по текущите казуси. Определя себе си като работохолик и не се спира преди да предложи поне няколко решения на поставените пред него проблеми.

4.8/5 - (41 votes)