Oбразование и допълнителни квалификации.

Валентин Донев завършва с отличие Университета за национално и световно стопанство, като в момента е дипломиран юрист – Магистър по право.

Преди това Валентин е завършил Национална гимназия по професионална техника  и оптика „М. В. Ломоносов“ със специалност „Компютърна техника и технология.“

Професионален опит.

След отлично предоставената  и усвоена теоретична подготовка се ориентира в сферата на наказателноправните науки и административното право. Ежедневно работи с дела от посочените сфери, като за краткия си практически опит се е подготвил за всяко едно от делата с прочитане на цялата съдебна практика по тях. В бъдещето си се вижда като адвокат, който както до момента дава най-доброто от себе си за спечелването на всяко едно дело.

6 месечен професионален стаж в Софийски районен съд, Наказателно отделение.

Участие в дейността на кантората.

Валентин изключително много подпомага отбора, като винаги предоставя най-актуалната съдебна практика по текущите казуси. Определя себе си като работохолик и не се спира преди да предложи поне няколко решения на поставените пред него проблеми.

Езици.

Английски език.

Контакти:
  • +359 897 67 77 74
  • donev@advokatbozov.com
  • Facebook
  • LinkedIn
4.9/5 - (65 гласа)