Хулиганство - адвокат

Хулиганство. Видове. Наказания и защита.

Въведение. "Хулиганство" е едно от най-често извършваните престъпления, заедно с причиняването на телесни повреди, шофирането след упо...

Continue reading