обучение

Адвокат Петър Бозов бе един тримата избрани български адвокати в семинар, посветен на Европейската прокуратура.

Адвокат Петър Бозов взе участие в мащабния транснационален семинар „EULAW EUROPEAN LAWYERS EULAW TRAINING ON EPPO“, съфинансиран от Про...

Continue reading

Хулиганство - адвокат

Хулиганство. Видове. Наказания и защита.

Въведение. "Хулиганство" е едно от най-често извършваните престъпления, заедно с причиняването на телесни повреди, шофирането след упо...

Continue reading