Предлагам процесуално представителство пред български и международни съдилища и институции по различни наказателни и административнонаказателно производства:

  • Наказателни производства във връзка с извършено престъпление или пострадал от престъпление.
  • Производства във връзка с изтърпяване на наказание – условно предсрочно освобождаване (УПО), кумулация на наказания, реабилитация и др.
  • Административни производства по обжалване на административен акт, наказателно постановление, електронен фиш, глоба, отказ и др.
  • Съдействие и представителство пред други държавни органи, сред които полиция, прокуратура, КАТ, ЧСИ и др.
  • Изготване на жалби, консултация и завеждане на производства.
  • Представителство пред съда в Страсбург и други международни организации
Адвокат Бозов - Винаги до вас !

Имате въпроси?

Изпратете ни запитване сега !

5/5 - (3 гласа)