Aдвокат по наказателно право – винаги ли е нужен?

Краткият отговор е ДА! Добър адвокат по наказателно право гарантира постигането на оправдателна присъда или по-леко наказание. Не за всички дела е необходимо участието на адвокат. Така например за престъпления, които се наказват с наказание „лишаване от свобода“ за по-малко от 5 години, не е необходимо задължителното участие на защитник. Дори и тогава, пак е във ваш плюс да се обърнете към специалист по наказателно право, защото неговото участие пресича възможността органите на МВР или прокуратурата да злоупотребяват с обвиняемите или пострадали от престъпление лица.

Кога можем да разчитаме на съдействие от добър адвокат по наказателно право?

Ако решите да ми се доверете, то разчитайте на моята компетентна помощ във всички аспекти на наказателното право:

 • При първоначално задържане до 24 часа по реда на чл. 72 от ЗМВР (незабавно съдебно оспорване на заповедта за задържане)
 • Производтсво по вземане на мярка за неотклонение (задържане под стража, домашен арест, гаранция, подписка)
 • По време на досъдебното производство (при извършване на следствени действия – разпит, претърсване и иземване, разпознаване, оглед, освидетелстване и други)
 • По време на първоинстанционно производство (независимо дали сте пострадал или подсъдим)
 • Изготвяне на въззивна и касационна жалба и представителство пред втора и трета инстанция
 • При водене на преговори с цел постигане на адекватно за телесното увреждане обезщетение на пострадали от ПТП лица
 • Изготвяне на тъжби при престъпления от частен характер
 • Изготвяне на граждански искове в наказателното производство и конституиране като частен обвинител
 • Съдействие при вече приключило наказатело производство – изготвяне и представителство при производство по възобновяване на наказателни дела
 • Предсрочно условно освобождаване (изготвяне на искане и представителство пред съда)
 • Кумулация на наказания (изготвяне и представителство пред съд в процедура по определяне на едно наказание при повече от едно осъждане)
 • Помилване (изготвяне на искане до Президента)
 • Реабилитация (изготвяне на молба и представителство по нея)
 • Представителство по дела свързани с ЕЗЗА (Европейска заповед за арест) и искания за екстрадиция
 • Представителство по дела за налагане на възпитателна мярка по ЗБППМН (Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни)

Защо да ми се доверите и изберете мен?

Адвокат Петър Бозов е млад, амбициозен и също така опитен специалист, който за разлика от много други се е специализирал само в сферата на наказателното, административнонаказателно право и права на човека. Това го прави изключително добър адвокат по наказателно право, който работи и поема случаи, единствено в сферите, в които е най-подготвен.

Разполага със солиден опит в тези сфери на дейност, като съществременно никога не превръща работата си в досадна рутина и подхожда вниматлено към всеки един казус, представяйки винаги най-доброто решение. Работил е по редица наказателни дела, свързани с незаконни обвинения, претърсвания и изземвания, задържания под стража и др. Колкото по-рано се включи добър адвокат по наказателно право в делото Ви, толкова по-малък шанса е в последствие да търсите друг и съответно да плащате допълнително.

Адвокат по наказателно право

Адвокат Бозов - Винаги до вас !

Имате въпроси?

Изпратете ни запитване сега !

5/5 - (49 гласа)