Отнемане на шофьорска книжка.

ВКС: Не е задължително отнемане на шофьорска книжка при престъпления по транспорта.

Новото тълкувателно решение. Не е абсолютно задължение за съда да наказва шофьорите, извършили транспортно престъпление, с отнемане на...

Continue reading

обучение

Адвокат Петър Бозов бе един тримата избрани български адвокати в семинар, посветен на Европейската прокуратура.

Адвокат Петър Бозов взе участие в мащабния транснационален семинар „EULAW EUROPEAN LAWYERS EULAW TRAINING ON EPPO“, съфинансиран от Про...

Continue reading