Кога ни е нужен адвокат по права на човека?

Основните права подлежат на защита както от Конституцията на Република България, така и от множество други международни актове. Сред тях са ЕКПЧ (Европейска конвенция за защита правата на човека), МПГПП (Меьдународен пакт за граждански и политически права), Всеобща конвенция за защита правата на човека на ООН и много други.

Основните права биват индивидуални и колективни. Най-значимо сред тях е правото на живот, което не може да бъде отнето по никакъв начин. Сред останалите лични права се включва правото на лична свобода и неприкосновеност. Правото на личен живот и неприкосновеност. Тайната на коренспонденцията и др. Сред колективните права са политическите – правото да бъдеш избиран и да избираш. Правото на протест. Правото на жалби, петиции и други.

Ако смятате, че някои от тези или други ваши права са били нарушени. Държавните институции не са свършили необходимото, за да ги защитят, то не се колебайте са се свържете с мен. Потърсете ме за изготвяне на жалба и представителство пред международните съдилища и/или организации.

Защо да ми се доверите и изберете мен?

Адвокат Петър Бозов е млад, амбициозен и също така опитен специалист, който за разлика от много други се е специализирал само в сферата на наказателното, административнонаказателно право и права на човека. Това го прави изключително добър адвокат по наказателно право, който работи и поема случаи, единствено в сферите, в които е най-подготвен.

Разполага със солиден опит в тези сфери на дейност, като съществременно никога не превръща работата си в досадна рутина и подхожда вниматлено към всеки един казус, представяйки винаги най-доброто решение. Работил е по редица наказателни дела, свързани с незаконни обвинения, претърсвания и изземвания, задържания под стража и др. Колкото по-рано се включи добър адвокат по наказателно право в делото Ви, толкова по-малък шанса е в последствие да търсите друг и съответно да плащате допълнително.

Адвокат Бозов - Винаги до вас !

Имате въпроси?

Изпратете ни запитване сега !

4.7/5 - (28 гласа)