Определяне цена на правна помощ и кога е възможна безплатна консултация с адвокат?

Всеки човек, който се труди има право на заплащане, включително и адвокатите. Цената на нашия труд се определя от правната и фактическа сложност на всеки казус, като тя не може да е по-ниска от определената за всеки казус в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Определянето на цената на всяка юридическа услуга не може да стане, без адвокатът да се запознае с подробности за всеки един отделен казус. Приемам адвокатската професия за призвание, а не за средство за печалба и затова винаги моите цени са конкурентни. Ако искате да получите информация за цена – свържете се с мен чрез формата по-долу. Възможна е и безплатна консултация с адвокат, ако е налице някое от следните обстоятелства:

Безплатни отговори на запитвания

Българското право забранява на адвокатите да предоставят безплатно съдействие и правна помощ. Изключение се прави, единствено ако е налице някоя по-долу описаните хипотези. Предоставянето на безплатна консултация с адвокат ще бъде в разрез в Закон за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката. Това може да доведе и до дисциплинарни последици за адвоката.

За улеснение на клиентите предлагам безплатни отговори на запитвания. Те не представляват консултация или становище. На база на тях мога да Ви предоставя информация, затова как по-нататък следва да се процедура за разрешение на правния проблем. Едно качествено становище изисква изслушване на клиента, преглед на наличната документация и едва тогава детайлен план за правно и юридическо съдействие.

Безплатна консултация с адвокат

Безплатна правна помощ

Закона за адвокатурата предоставя възможност на три категории лица да се ползват от безплатно съдействие – лица, които са материално затруднени; имат право на издръжка; колеги юристи. В този случай при успешно проведено дело, адвокатът получава сума в минималния размер от средствата на бюджета. Воденето на безплатно дело не е равнозначно на служебно назначен защитник. Вие имате право, както да потърсите колега от Бюрото за правна помощ, така и сами – свободно да потърсите адвокат, който да води делото ВИ.

Ако смятате, че попадате в тази категория лица и възприемете, че аз съм правилния човек за вашия казус – изпратете своето запитване, като опишете подробно, както казуса Ви, така и към коя от трите категории попадате и очаквайте отговор!

4.8/5 - (126 гласа)