обучение

Адвокат Петър Бозов бе един тримата избрани български адвокати в семинар, посветен на Европейската прокуратура.

Адвокат Петър Бозов взе участие в мащабния транснационален семинар „EULAW EUROPEAN LAWYERS EULAW TRAINING ON EPPO“, съфинансиран от Про...

Continue reading