Винаги до вас!

Aдвокат Петър Бозов

КОНТАКТИ

+359 89 767 7774

office@advokatbozov.com

АДРЕС

ул. „Христо Ковачев“ 7, София

10:00 ч. – 22:00 ч.

Контакти

Адвокат по наказателно право Петър Бозов

Защита при обвинение в престъпление

Разчитайте на нашите опитни специалисти - адвокати по наказателно право, които ще представляват вашите права и интереси пред всички държавни органи, вкл. съда!

Съдействие при възпитателни дела

Екипът на кантората съдейства на малолетни и непълнолетни правонарушители във връзка с извършени от тях противообществени прояви.

Съдействие на пострадали от престъпление

Доверете се на нашата кантора, за да получите бързо и справедливо обезщетение на вредите, нанесени Ви от престъпно деяние.

Защита при други процедури с наказателен характер

На нас можете да разчитате и за всички останали казуси, които имат наказателен характер, като например: задържане за 24 часа по ЗМВР, случаи, свръзани с домашно насилие и тн.

Обжалване на наказателни постановления пред съд.

Разчитайте на нас всеки път, когато Ви е съставено наказатлено постановление. Нашите опитни специалисти ще изготвят професионално жалбата Ви и ще ви представляват пред съда.

Издаване на разрешителни и лицензи.

Подготовка на големия обем документация и спазването на всички законови изисквания във връзка с издаването на необходимите за Вас разрешителни.

Оспорване на административни актове пред административния орган.

Бързо и коректно изготвяне на възражения във връзка със съставени актове за установяване на административни нарушения.

Сключване на споразумения с административни органи

Разчитайте на екипа ни и когато Ви е необходимо извънсъдебно разрешение на административен казус.

Съдействие при процедура по ЗОДОВ.

Разчитайте на нас за да получите справедливо обезщетение на всички вреди причинени от незаконосъобразни актове или незаконни обвинения, както и нарушения на правото за разглеждане на дела в разумен срок.

Представителство пред Европейският съд за правата на човека.

Написване и процесуално представителство във връзка с нарушения на Европейската конвенция за правата на човека.

КАКВИ ПРАВНИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ?

Услуги

С какво можем да Ви бъдем полезни:
  • Консултации
  • Проучвания по дела
  • Изготвяне на договори
  • Изговяне на проекто-споразумения
  • Представителство по дела
Адвокатски услуги

Имате някакви въпроси ?

Ако имате въпроси свъразани с моята дейност не се колебайте да се свържете с мен!